Požega / Opće informacije / Domovi zdravlja / Dom zdravlja - Požega

Dom zdravlja - Požega

Kategorija: Domovi zdravlja
Dom zdravlja - Požega

centrala (034) 311-900
ravnatelj (034) 311-901
tajnica (034) 311-902
računovodstvo (034) 311-904
medicina rada dr. Lisac (034) 311-914
očna ambulanta (034) 311-916
patronaža (034) 311-922
sanitetski prijevoz (034) 311-930
ginekološka ordinacija (034) 311-917

opća medicina dr. Brkić (034) 313-352
opća medicina dr. Ivančić (034) 313-346
opća medicina dr. Majnarić (034) 313-349
opća medicina dr. Musil (034) 273-842
opća medicina dr. Relić (034) 313-343
opća medicina dr. Šimunović (034) 271-494


Moj profil

NOVO NA POZEGAINFO.NET